2 Comments

  1. Louis
    17.04.2023 @ 20:56

    روه کاری متشکل از افرادی با تجربه و متعهد به ارائه خدمات با کیفیت و حفظ حریم خصوصی است. ما به دنبال ایجاد یک فضای کاری صمیمی و دوستانه هستیم که همکاران ما را به ارائه خدمات بهتر و بهبود روزانه خدمات Runbox تشویق می کند. ما به دنبال ایجاد یک فضای کاری پویا و متنوع هستیم که به همه اعضای تیم اجازه می دهد تا بهترین خود را به ارمغان بیاورند و به رشد شرکت کمک کنند. همچنین ، ما به دنبال ایجاد یک فضای کاری پایدار هستیم که به حفظ محیط زیست و ارزش های اجتماعی و اخلاقی اهمیت می دهد.

  2. Giovanni
    17.04.2023 @ 20:56

    روه کاری متشکل از افرادی با تجربه و متعهد به ارائه خدمات با کیفیت و حفظ حریم خصوصی مشتریان خود مدیریت می شود. ما به دنبال ایجاد یک فضای کاری صمیمی و دوستانه هستیم که همکاران ما را به ارائه خدمات با کیفیت و ایجاد روابط مثبت با مشتریان تشویق می کند. ما به دنبال ایجاد یک فضای کاری پویا و خلاق هستیم که به همکاران ما اجازه می دهد تا ایده های خود را به اشتراک بگذارند و بهبودهای لازم را در سرویس های ما ایجاد کنند. همچنین ، ما به دنبال ایجاد یک فضای کاری پایدار هستیم که به حفظ محیط زیست و ارزش های اجتماعی ما متعهد است.